Splupracujeme s reklamní společností, písmomalíři a výtvarníky.

Můžeme vám

- navrhnout vizitky, letáčky a zajistit jejich realizaci

- navrhnout kresby na fasádách, na zdích dětských pokojů i jných místností (komerčních) a též zajistit jejich realizaci

- náš výtvarník pro vás může vytvořit obraz, plastiku nebo jiné výtvarné dílo přímo podle vašich představ nebo našeho doporučení

 

obrázky a další informace připravujeme...

ZDE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ESHOP....

SPOLUPRACUJEME S DOVOZCI NÁBYTKU, DOPLŇKŮ A DEKORACÍ Z HOLANDSKA, BELGIE, ALE I S ČESKÝMI VÝROBCI.

 

vybavení int2

Home staging

 

je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu. Na rozdíl od interiérového designu, který je zaměřen na vlastní domov nebo firemní prostory, Home staging se zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. Cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a to především sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastavení osvětlení a odstranění všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě tady mohl bydlet.

 

Home stagingu využívají realitní kanceláře, developerské firmy, ale i soukromí vlastníci nemovitostí. Je také vhodný po komerční sektor, jako kanceláře, hotely, obchody a restaurace.

 

My nejčastěji spolupracujeme se soukromými osobami, které chtějí prodat svůj dům, byt nebo chatu/chalupu.

Spolupracujeme s realitní kanceláří a s osobami, které mají v tomto oboru bohaté praktické zkušenosti.

 

Činnost TDI – technický dozor investora

Práce TDI pro stavebníka na stavbě i mimo ni je určena tím co požaduje stavebník. Činností, které může pro stavebníka vykonávat, je celkem mnoho. Vše záleží na domluvě a možnostech a schopnostech stavebníka. Někdo požaduje jen konzultační návštěvy, jiný zase komplet služby na základě mandátní smlouvy.TDI pracuje ve prospěch stavebníka a hájí jeho zájmy. Aby to takto mohlo spolehlivě fungovat, měla by být uzavřena smlouva o provedení práce, nebo jiná dohoda (smlouva), která zmocňuje TDI k zastupování stavebníka ve vybraných činnostech.

TDI je kontrolním mechanismem nad prováděním stavby.
Zatím co stavební firma bude hledat všechny možné skulinky jak vyinkasovat co nejvíce peněz z rozpočtu stavby, nejčastěji na vícepracech, tak TDI musí být ten, kdo hlídá, aby těch víceprací bylo co nejméně a to už tím, že připomínkuje smlouvy a rozpočty a dohlíží na provádění a kvalitu a už ve fázi příprav a projektování hledá možné problémy a předchází jim. Na to musí znát procesy výstavby a jednotlivé technologie. V řadě případů ztrácí stavebník peníze už jen tím, že uzavře špatnou smlouvu na dílo, které je zbytečně drahé nebo nepotřebné. A jak toto pozná laik, který se učí za pochodu? Proto je vhodné vědět, že tu někdo takový jako je TDI je a může vám pomoct při stavbě a rekonstrukci domu. TDI neřídí práce na stavbě, to je práce stavbyvedoucího.

Možné činnosti TDI , které nabízíme (rozsah činností záleží na dohodě mezi TDI a stavebníkem / investorem stavby):

  1. kontrola projektové dokumentace před jejím vydáním, zejména jednotlivých místností, jejich umístění , velikosti, orientaci v domě, zda-li bylo vyhověno speciálním požadavkům klienta aj.

  2. pomoc při tvorbě smluvních vztahů se zhotoviteli.

  3. pomoc s výběrem zhotovitelů = výběrové řízení

  4. kontrola kvality prováděných prací a plnění harmonogramu

  5. kontrola rozpočtu a jeho čerpání

  6.  Konzultace provádění jednotlivých kroků v realizaci

  7. jiné dle přání klienta a našich možností a znalostí

TDI také pracuje tak, že provádí fyzické kontroly na stavbě v určených fázích. Kontroluje a přebírá od zhotovitele jednotlivé dílčí montáže po jejich dokončení a před jejich konečným zakrytím. Konzultuje se zhotovitelem případné problémy a vyjadřuje se k řešení a odsouhlasuje všechny nebo jen dohodnuté postupy. Každá kontrola je pak zapsána do stavebního deníku.

Konkrétní zodpovědnost a činnosti TDI jsou pak dány konkrétní smlouvou a požadavky investora.

Cena za práci TDI

Cena za práci se tvoří procenty z rozpočtu nejčastěji 3%-5%. To záleží na složitosti konstrukce a míře zodpovědnosti, která se po něm vyžaduje a pod kterou se podepisuje při kontrole. A pak také paušální částkou. Vše je však věcí dohody a požadavků investora.

 

Tato sekce není úplná ...ještě dolaďujeme :) děkujeme za trpělivost.

 

NÁVRH INTERIÉRU JE INDIVIDUÁLNÍ ZÁLEŽITOST A JEHO PRŮBĚH A VYPRACOVÁNÍ  ZÁLEŽÍ NA PŘEDANÝCH PODKLADECH, TECHNICKÝCH MOŽNOSTECH A VAŠICH PŘEDSTAVÁCH.

NEJIDEÁLNĚJŠÍ ČAS PRO VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB JE VŽDY PŘED SAMOTNÝM POČÁTKEM REALIZACE - TEDY KAŽDÁ UŽ PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE NA DANÉM PROSTORU MŮŽE ZBYTEČNĚ OVLIVNIT - NĚKDY I NEGATIVNĚ - SAMOTNÝ NÁVRH I SAMOTNOU REALIZACI.

Návrh vašeho interiéru vám poslouží jako vodítko pro jeho realizaci. Mnoho úskalí a chyb lze odhalit tzv. na papíře a předejít zbytečným chybám, investicím a ztrátě času.

Přesný postup a informace ke konkrétním situacím řešíme osobně s každým klientem zvlášť.

Základní ceník za návrhy připravujeme.

 

Navrhujeme běžně užívané místnosti....

návrh1  návrh2  návrh3  návrhy4

 

ale i netradiční....

návrh5  návrh6  návrh7  návrh8w

 

BYTOVÝ ARCHITEKT ........ NEBO-LI TAKÉ NÁVRHÁŘ, DESIGNÉR.

Zajistí vám 3D pohled na váš budoucí interiér. Poradí s rozmístěním nábytku a jednotlivých prvků v dané místnosti, ale i se stavebními úpravami a změnami technického charakteru ( instalace vody, topení, elektro rozvodů, typy podlah, oken, stěn, povrchových úprav atd.) .

Návrh lze zpracovat a zaslat e-mailem nebo vzniká po osobní konzultaci a předává se u  nás ve studiu, kde je možné vše vidět na monitoru a na místě provádět změny.

Samozřejmě upřednostňujeme vždy osobní setkání přímo na místě v daném interiéru, ale pokud to nedovoluje vzdálenost mezi námi, vaše časové vytížení nebo zdravotní stav, lze návrh zpracovat plnohodnotně i s pomocí mailové pošty. Potřebujeme pak od vás zaměření místnosti a fotky současného stavu, ostatní informace si vyžádáme e-mailem nebo telefonicky.